KTE

KÖzLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET

Budapest, V. Kossuth Lajos tér 6-8. IV. 416.
Levélcím: 1372 Budapest 5. Pf. 451.
Telefon: 353-2005, 353-0562 Telefax: 353-2005

E-mail: info.kte@mtesz.hu

 

Az 1949-ben alapított Egyesület önkéntes társuláson alapuló tudományos egyesület, mely országos társadalmi szervezetként működik. Tagja lehet minden természetes, vagy jogi személy, illetve szervezet, aki, illetve amely érdeklődést tanúsít a közlekedés, a közlekedésépítés és a kapcsolódó tudományok iránt.

Az Egyesületnek közel 200 hazai jogi és pártoló (gazdálkodó szervezet, vállalkozó) és mintegy 7.000 egyéni tagja van.

Az Egyesület nyitott, tehát fórumain bárki részt vehet, szakmai véleményét elmondhatja, szakmai vitát folytathat. A nyitottság biztosítja az Egyesület tevékenységének demokratizmusát, amely felöleli a működés összes területeit.

A Közlekedéstudományi Egyesület önálló jogi személy, s mint ilyen a Magyar Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének a tagja.

 

Az Egyesület céljai és azok megvalósítása

A közlekedés, a közlekedéstudomány elméleti és gyakorlati fejlődésének elősegítése. A közlekedéstudomány eredményeinek közzététele, népszerűsítése. A magyar közlekedéstudomány európai integrációjának elősegítése, a közlekedési kultúra fejlesztése.

A célok elérése érdekében

 • törekszik a közlekedési szakemberek társadalmi összefogására,
 • állást foglal a közlekedést érintő szakmai kérdésekben,
 • biztosítja a szakterületébe tartozó pályázatokon, illetve bíráló bizottságokban való részvételt, önálló pályázatokat ír ki,
 • a tagság tájékoztatásának és szakmai aktivitásának növelésére hazai és nemzetközi részvételű fórumokat (konferenciákat, előadásokat, tapasztalatcseréket, bel- és külföldi tanulmányutakat) szervez,
 • támogatja a közlekedési felsőfokú képzést és a szakoktatást, önálló szakmai továbbképzéseket szervez,
 • megbízások alapján a megfelelő szakemberek bevonásával szakvéleményeket készít,
 • egyéni és jogi tagjai számára szakmai érdekképviseletet biztosít,
 • kiemelkedő munkát végző tagjai az Egyesület által alapított díjakban és elismerésekben részesíti, javaslatokat tesz tagtársainak állami kitüntetésére.

E célok megvalósítása érdekében az Egyesület tevékenysége országosan (tagozatok) és regionálisan (területi szervezetek) a közlekedés általános kérdéseinek és alágazatainak megfelelően vasúti-, közúti-, városi-, légi-, hajózási-, közlekedésépítési és szállítmányozási (logisztikai) szakmai csoportokban (szakosztályok, szakcsoportok), átfogó problémák tárgyalása esetén több szervezeti egység összefogásával döntően nyílt vitafórumokon, illetve munkabizottságokban folyik.

Tevékenységének tervszerűsége érdekében a nagyobb eseményekrol évenként munkaterv készül. A megvalósult eseményekrol a tagságot havonta megjelenő tájékoztatóban értesíti.

A tagság és a közlekedés iránt érdeklődő szakmai közvélemény tájékoztatására az Egyesület a következo szakfolyóiratokat alapította:

 • Közlekedéstudományi Szemle,
 • Közúti Közlekedés és Mélyépítéstudományi Szemle
 • Városi Közlekedés

 

Az Egyesület bel- és külföldi kapcsolatai

A KTE folyamatos kapcsolatot tart fenn számos, az Egyesület céljait, tevékenységi körét érintő bel- és külföldi partnerrel. Köztük elsosorban a társegyesületek, tudományos és oktatási intézmények, infrastrukturális és ipari vállalatok szerepelnek.

Az Egyesület tagja több nemzetközi közlekedési és mérnökszervezetnek. Ki kell emelni, hogy alapító tagja a FEANI Magyar Nemzeti Bizottságának. A magyar európamérnökök közel 20%-a a KTE tagja.

Az Egyesület nemzetközi kapcsolatait erősíti, hogy a vele folyamatosan együttmuködo kiemelkedő külföldi szakembereket tiszteletbeli tagjává választja.

 

  Az Egyesület munkájának irányítása

Az Egyesület egészének és szervezeti egységeinek munkáját négy éves ciklusra választott társadalmi tisztségviselők irányítják. Az Egyesület zökkenőmentes muködését és adminisztrációját a főállású munkatársakból álló titkárság végzi.

Az Egyesület működésének anyagi feltételeit elsősorban az egyéni és pártoló tagok tagdíjai és a szakértői tevékenységek jogdíjai, valamint a konferenciák szervezési bevételei biztosítják.

backback lap elejére backbackbacknyitólap e-maile-mailGlobeweb visszavissza backelőre
A weblapok megtekintéséhez Internet Explorer 5+, Netscape 6+, vagy Mozilla 1.2.1+ böngésző javasolt.