KTE

EMLÉKEZTETŐ

2004. április 27-i összevont Intéző Bizottsági és Országos Titkári Tanácskozásról

  Helyszín: Budapesti MTESZ Székház (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.) IV. 437. sz. terem Résztvevők: Jelenléti ív szerint Dr. Katona András főtitkár vezetésével tanácskozást tartottunk. A résztvevők üdvözlése után megállapította, hogy a részvétel 87 %-os. A 33 főből jelen van 29 fő, így a tanácskozás határozatképes. Bejelentette, hogy a mai összevont IB és OTT fő feladata a 2004. május 25-i Küldöttközgyűlés előkészítése. Ismertette a napirendet:

 1. Beszámoló a 2003. évi gazdálkodásról (tervezet)
 2. Az egyesület 2003. évi közhasznúsági jelentése és a közhasznú beszámolójának eredménykimutatása, mérlege (tervezet)
 3. 2004. évi költségvetési tervjavaslat
 4. Egyebek

Az 1-3 napirendi pontokhoz írásos anyagot küldtünk ki a meghívóval. Javasolta az 1. és 2. napirendi pontok tárgyalását összevonni, mivel mindkettő témája a 2003. évi gazdálkodás. A napirendet és a javasolt összevonást a tanácskozás egyhangúlag elfogadta. ad. 1. - ad.2. Beszámoló a 2003. évi gazdálkodásról, valamint az egyesület 2003. évi közhasznúsági jelentése és a közhasznú beszámolójának eredménykimutatása, mérlege. Dr. Katona András főtitkár szóbeli kiegészítése és Dr. Loykó Miklós, Dr. Zahumenszky József, valamint Bíró József hozzászólása után a tanácskozás egyhangúlag elfogadta az előterjesztett írásos anyagokat a következő kiegészítésekkel:

 • A 2003. évi MTESZ állami támogatásból az egyesületünket megillető rész könyvelésére vonatkozó Pénzügyminisztériumi állásfoglalást megérkezése esetén a 2003. évi közhasznú eredmény változhat, kedvezőbb képet mutathat.
 • a megbízásos munkák visszaesésének ellensúlyozására a pályázati vonalat kell erősíteni
 • a közhasznúsági jelentés "g" pontjában a közlekedésbiztonság is szerepeljen a közhasznú tevékenységek között
 • a közhasznúsági jelentés "g" pontjában kiegészítésként szerepeljen a megfogalmazott 12 ajánlás összpontjainak a száma is.

ad. 3. 2004. évi költségvetési tervjavaslat (Dr. Katona András főtitkár) A 2004. I. 27-i Kibővített Évzáró Elnökségi ülésen már kiosztottuk a 2004. évi költségvetési tervjavaslatot tájékoztató jelleggel. Akkor még a 2003. évi várható tény szerepelt a 2004. évi tervjavaslaton, 280 eFt várható 2003. évi eredménnyel. Most már tudjuk, hogy az eredmény 2003. évre 1.096 eFt (a MTESZ tartozás nincs figyelembe véve).

Tervezési szempontok

a 2004. évi költségvetési tervjavaslathoz

A tervezésnél figyelembe vettük:

 • 2003. évi tényadatokat
 • 2004. évre betervezett rendezvények számát
 • (2003-ban
  11 db 1 napos,
  16 db 2 napos
  összesen 27 db

  2004-ben
  8 db 1 napos
  24 db 2 napos
  összesen 32 db

 • a megbízásos munkák várható bevételét
 • a pályázati figyelőrendszer kiépítésének eredményeképpen a pályázati bevételek növekedését
 • a lekötött tartalékok banki kamatának csökkenését
 • a MTESZ tartozás beérkezését
 • a jogi- és pártoló tagdíjakkal való foglalkozás eredményeképpen minimális növekedést

A MTESZ 2003. december 16-i Szövetségi Tanács ülésének emléketetőjéből idézve: "a válságrendezés fontos eleme az egyesületek és a MTESZ közötti pénzügyi kérdések, a lehetséges jóváírások rendezése (állami támogatás, vagyonértékesítés, Központi Támogatási Alap, bérleti díjak)" alapján várhatjuk a MTESZ-től az Egyesületünk felé való 2003. évi tartozás rendezését. Ígéret szerint 2004. év folyamán a MTESZ gazdálkodásának rendbetétele után ez várható. Dr. Katona András főtitkár szóbeli kiegészítése után a tanácskozás egyhangúlag elfogadta az előterjesztett 2004. évi költségvetéstervezet.

ad. 4. Egyebek (Dr. Katona András főtitkár)

 • Rendezvények: A rendezvények szervezési beindult. Az előkészítést folyamatosan végzi a titkárság a rendező szervezetekkel
 • Megbízásos munka: A mai napig 13 db-ot kaptunk, összesen 20.200 eFt értékben. A betervezett 50 millió Ft-nak 40,4 %-a. Időarányos teljesítésnek megfelel.
 • Jogi és pártoló tagdíj:

87 jogi

43 pártoló

18 adományozó

148 cég fizetett 6.131 eFt

értékben (Hátralék: 8 cég, 1.122 eFt)

 • Egyéni tagdíj: A befizetés folyamatos, határidő: 2004. június 30. A mai napig 1938 fő fizetett tagdíjat, 550.360.-Ft értékben.

A floppy lemezek leadására kérte B.A.Z., Heves, Vas, Zala, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezeteket. a tagnyílvántartás pontos vezetése érdekében.

 • 2004. április 22-23. Opatija: III. Európai Közlekedési kongresszus volt
 • Pályázatok leadása 2004. évben:
     

Összeg

Megjegyzés

1. Az új Erzsébet híd átadásának 40. évfordulója GKM 500.000.-Ft megkaptuk
2. Oktatássorozat a légijárművek területén GKM 10.000.000.-Ft jóváhagyva, szerződés aláírására várunk
3. “Koller” konferencia Kutatás-fejlesztési Iroda (OMFB) 300.000.-Ft jóváhagyva, szerződés aláírására várunk
4. Közlekedéstudományi Szemle Ipari Műszaki Fejlesztésért Alapítvány 1.364.000.-Ft 0
5. TDK OMFB 555.000.-Ft 0
6. UEEIV tagdíj OMFB 3x220.000.-Ft 0

  Összesen 10.800 eFt értékben van elfogadva pályázatunk, és 2.579 eFt értékben várunk a pályázatunk elfogadására  

 • MTESZ elnökének 2004. IV. 20-i levele:
 • A MTESZ elnöke testületi véleményt kér a MTESZ területi szervezeteinek önállósodásával kapcsolatban a tagegyesületektől, így a KTE-től is. Mivel ezt a levelet IV. 20-án kaptunk meg, nem tudtuk a meghívóval kiküldeni. A most kiosztott anyag alapján kérem, hogy a Tagozatok és Területi Szervezetek adjanak véleményt 2004. május 5-ig, annak érdekében, hogy a Küldöttközgyűlés állásfoglalását a MTESZ elnökének tudomására hozzuk.

 • Nemzeti Civil Alapprogram (Bősze Sándor főtitkárh.)
 • Tájékoztatta a tanácskozást a Nemzeti Civil Alapprogram keretén belüli pályázati lehetőségekről, amelyről írásos tájékoztatót is kiosztott.

 • Gazdasági és pályázati Bizottság (Bíró József főtitkárh.)
 • Tájékoztatót adott a megalakult bizottság személyi összetételéről és munkatervükben szereplő projektekről, amely a 2004. évi májusi HIRLEVÉL-ben is megjelent.

 • Városi Közlekedés (Aba Botond társelnök)
 • A Városi Közlekedés című tudományos folyóirat kiadásával kapcsolatos viszonyok rendezése érdekében kéri, hogy a jövőben a Közlekedéstudományi Egyesület és a BKV Rt. közös lapjaként jelenjen meg. A BKV Rt. továbbra is vállalja a kiadással kapcsolatos személyi és tárgyi feltételek biztosítását.

  Alapszabályunk 11 §. 7. pontja értelmében elnökségi hatáskör a tudományos lapokkal kapcsolatos ügyek intézése, ezért javasolja az elnökség felé jóváhagyásra.

 • UEEIV - tagdíj: 2002. és 2003. évben nem fizettünk tagdíjat, így 800 Euro hátralékunk keletkezett. Ezt az összeget, mint 2004. évi tagdíjszámlát megkaptuk, ami alapján a MECENATÚRA-pályázaton megigényeltünk 3 évre vonatkozóan (3x800 Euro, 2004., 2005., 2006. évre). Jelenleg folyik a tisztségviselők választása az UEEIV keretén belül. Ez évben közös konferencia szervezésére is sor kerül. A döntéssel még várjunk, amit befolyásolhat a pályázat eredménye. Visszatérünk a közös konferencia megszervezése után a témára.

Budapest, 2004. április 27.

Dr. Katona András

főtitkár

Melléklet: Tájékoztató a Nemzeti Civil Alapprogramról

 

backback lap elejére backbackbacknyitólap e-maile-mailGlobeweb visszavissza backelőre
A weblapok megtekintéséhez Internet Explorer 5+, Netscape 6+, vagy Mozilla 1.2.1+ böngésző javasolt.